Avdelningen Lila

Vi är en grupp med utökad uteprofil för de äldre barnen. Vi arbetar projektinriktat då vi delar in barnen i mindre grupper och fördjupar oss kring olika fenomen.

På Lila har vi byggt upp avdelningen i olika lärandestationer så som ateljéverksamhet med ler– och målarstation samt arbete med återbruksmaterial. Vi har även en läshörna och tillgång till bygg- och konstruktionshörna. ​

Vi använder oss även av digitala verktyg och låter barnen undersöka material med webbägget samt med en digitalkamera som barnen kan fotografera med. I våra stationer kan vi följa barnets enskilda lärande samt gruppens lärande. Vi uppmuntrar barnen till att utforska olika material i de olika miljöerna och tror på det kompetenta barnet.​

Eftersom att vi är en utökad utegrupp går vi iväg vissa dagar i veckan och utforskar våra närmiljöer. Vi anser att de är viktigt att barnen får möta olika saker i våra närmiljöer. Tillsammans med barnen har vi utsett en plats i skogen där vi erbjuder barnen målning och slöjdverksamhet, platsen utökas med mer och fler stationer som erbjuds. Ibland transporterar vi oss med kommunala färdmedel och med dom tar vi oss ut och upplever olika ställen. Vårt mål är att barnen ska få många kulturmöten i form av teater, film och biblioteket.

Vi håller på att bygga upp avdelningen av de möten som vi gör på våra utflykter, bland annat bygger vi upp en skogsmiljö. På så sätt får barnen möjlighet att reflektera och möta till exempel skogen på flera olika sätt. Vi arbetar mycket med Barnkonventionen och allas lika värde.​

 

Senast uppdaterad: 23 november 2020