Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här ansöker du

Ditt barn kan börja på förskola eller familjedaghem tidigast när det fyllt ett år. Vi behöver din ansökan minst fyra månader före önskat placeringsdatum. I Haninge kommun finns platsgaranti. Det innebär att du har rätt att få en plats för ditt barn i kommunen fyra månader efter att du har ställt dig i kö.

Kvinna sitter vid bord med datorn. Foto: Mostphotos

Alla förskolor och familjedaghem i kommunen, kommunala såväl som fristående, har en gemensam kö. Det innebär att du söker på samma sätt oavsett vilken barnomsorg du önskar.

Ansök om barnomsorg via Haninge kommuns e-tjänst

OBS! Gällande fristående skola/skolor utanför Haninge kommun: Ansökan om förtur, utökad tid i förskola eller fritids gör man på en särskild blankett. 

Till sidan med blanketter

Så här går ansökan till

Du ansöker via vår e-tjänst. Du behöver inget lösenord eller användarnamn. Du behöver heller inte bo i kommunen, däremot är det viktigt att du anger din folkbokföringsadress i ansökan.

Du väljer upp till fem alternativ. Efter att vi har tagit emot din ansökan får du en köbekräftelse.

Om du vill byta den förskoleplats som du redan har, gör du en ny ansökan på samma sätt.

När du blir erbjuden en plats kan du tacka ja till platsen. När du tackar ja, kan du fortsätta stå kvar i kö till andra alternativ du önskat. Du kan också tacka nej och stå kvar i kö för att vänta in din andra önskade plats.

Så här fördelas platserna

Vi erbjuder plats i förskola eller familjedaghem i en turordning som utgår från det anmälda behovsdatumet.

Förtur ger vi enligt följande prioritetsordning:

  • Geografiskt upptagningsområde/syskonförtur.
  • Geografiskt upptagningsområde.
  • Syskonförtur.

Om ditt barn som har eller får ett syskon redan är placerat på en förskola eller i familjedaghem får syskonet automatiskt syskonförtur. Inga platser reserveras i avvaktan på syskonet.

Om du ansöker om en plats i en annan förskola eller i annat familjedaghem på grund av att den verksamhet där ditt barn går läggs ned, räknas kötiden från det datum då barnet först placerades i kö.

Förskolans öppettider

Förskola har öppet klockan 06.30 till 18.00 (06.00 eller till 18.30 vid behov).

Vid behov av utökad omsorgstid från 06.00 eller till 18.30 gör du en ansökan hos rektor senast två veckor innan.
Om ditt barn får ett syskon har barnet rätt att under en omställelsetid på en månad, vara kvar på förskolan i samma omfattning som tidigare. Därefter har barnet rätt att vara på förskolan 30 timmar i veckan. 

Arbetar du på obekväm arbetstid?

Om du har barn mellan från 1 år till och med samma termin som barnet fyller 13 år, och arbetar kvällar, nätter och helger så kanske du behöver omsorg på obekväm arbetstid.

Mer om barnomsorg på kvällar nätter och helger

Vad kostar barnomsorgen?

Avgiften betalas under årets alla tolv månader. Avgiften grundar sig på hushållets gemensamma inkomst före skatt, oavsett vem som är vårdnadshavare. Kommunen tillämpar maxtaxa. 

Som vårdnadshavare är du ansvarig för att hushållets korrekta inkomst finns registrerad. Om en vårdnadshavares civilstånd ändras, det vill säga om någon i familjen blir sambo eller ensamstående, ska du anmäla det eftersom förändringen kan komma att påverka din avgift för barnomsorgen. Du ändrar ditt nya familjeförhållande i e-tjänsten för barnomsorg. 

Beräkna din barnomsorgsavgift

Mer om avgifter för barnomsorg

Rätt till allmän förskola

Alla tre-, fyra-, och femåringar har rätt till allmän förskola, 15 timmar per vecka. Det innebär i praktiken att barnet kan vistas tre timmar per dag på förskola utan avgift. Barn som redan har en placering får i stället en reducering av avgiften som motsvarar 25 procent.

Vid ansökan om allmän avgiftsfri förskoleplats så blir barnet placerat på tillgänglig förskola. Har barnet en tidigare placering så kommer den avslutas. Allmän avgiftsfri förskoleplats gäller endast från 1 september till och med 31 maj (och med undantag för julledighet), därefter avslutas placeringen automatiskt. Önskas placering efter avslutad plats så måste en ny ansökan göras.

Det går inte att ansöka om avgiftsfri placering under en specifik period för att sedan gå tillbaka till sin ”vanliga” placering. I så fall behöver du göra en ny ansökan och sedan vänta i kö som vanligt.

Mer om avgifter för barnomsorg

Uppsägning av barnets förskoleplats

Om du vill säga upp din plats har du en månads uppsägningstid från det att din uppsägning har registrerats. Uppsägning görs i e-tjänsten för barnomsorgen eller via blanketten nedan.

Det gäller även om du flyttar ditt barn från kommunal till fristående verksamhet.

Om ett barn är frånvarande i över en månads tid, utan att det finns en överenskommelse med förskolans rektor så kan platsen sägas upp med omedelbar verkan.

Vårdnadshavaren kontaktas alltid vid uppsägning.

Sluta i förskola och börja på fritids

När ditt barn ska sluta i förskolan och börja på fritids till hösten så behöver du säga upp din plats på förskolan om ni önskar avsluta den tidigare än den 14 augusti annars så görs det med automatik.

Du har rätt till en plats i skolans fritidsverksamhet från den 15 augusti.

E-tjänst för barnomsorg

Via e-tjänst för barnomsorg kan du se allt om placeringar för ditt eller dina barns förskola, familjedaghem och fritidshem. Du loggar in genom att använda e-legitimation.

I portalen E-tjänst för barnomsorg kan du:

  • se erbjudanden och placeringar.
  • göra inkomständring.
  • ändra schema.
  • säga upp din plats. 

Kontakt förskola

E-post: barnomsorg@haninge.se
Telefon: 08-606 70 00
Telefontider: Måndag, onsdag och torsdag klockan 09.00–11.00
Telefontid under sommaren, vecka 26–33: Tisdag och torsdag klockan 9–11

Senast uppdaterad: 23 maj 2018