Vår förskola

Åby förskolan ligger nära skog och natur och har en härlig gård vilket ger stora möjligheter för barnen att utforska naturvetenskap i sin närmiljö. I olika projekt fångar vi upp barnens intressen och skapar miljöer och situationer där barnen genom sin nyfikenhet upptäcker och utforskar sin omvärld.

Åby förskola erbjuder tydliga verkstäder för olika aktiviteter med spännande och varierat material som är tillgängligt för alla barn.

På alla avdelningar har vi ateljéer där vi erbjuder olika skapande aktiviteter med lera, färg och återbruksmaterial samt bygg- och konstruktion som ger möjligheter för matematiska utmaningar, lek och samspel.

I våra verkstäder och aktivitetsstationer delar barnen naturligt in sig i mindre grupper. De får många tillfällen till samtal, samarbete och reflektion och utvecklar sin förmåga att skapa och uttrycka sig på många olika sätt.

Åby förskolas uteverksamhet

I maj 2018 påbörjade vi vårt arbete med att utöka uteverksamhet. För äldre barn startarde vi en grupp som har friluftsområden, skogar, grönområden och andra intressanta ställen som sina pedagogiska rum. Genom att bedriva den större delen av verksamheten utomhus strävar vi efter att barnen vidareutvecklar ett varsamt förhållningssätt till miljö och natur samt fördjupar förståelsen för sin närmiljö.

Åby förskolas uteverksamhet

Tillsammans för en hållbar framtid!

Senast uppdaterad: 7 maj 2020