Våra avdelningar

Foto: Jurate Correa

På Åby förskola har vi fem grupper. I mitten, hjärtat, av förskolan finns ett Digitalt Torg, där alla förskolans barn får utforska, leka och upptäcka med hjälp av analoga och digitala verktyg.

Grön och Gul

Avdelningarna Grön och Gul är för barnen i åldrarna 1–3 år. Här får barnen påbörja sin livslånga resa av kunskaper, samspel och gemensamma upptäckter.

Blå och Rosa

Avdelningarna Blå och Rosa är för barnen i åldrarna 3–6 år. Här får barnen möjlighet att ta mer ansvar, varsebli nya projekt och upplevelser.

Lila

Avdelningen Lila har utökad uteverksamhet och är en grupp för de äldre barnen födda 2013–2014. Förutom härliga miljöer inomhus, har Lila tillgång till flera miljöer ute: skogen, bibliotek, museer.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2018