Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Organisation och ledning

I Västerhaninge Norra förskoleområde tar vi vara på varandras kompetenser. Vi tror på att vi lär oss mycket av varandras beprövade erfarenheter och olika utbildningar.

Foto: Mostphotos

Västerhaninge Norra förskolors ledningsgrupp

I vår ledningsgrupp tror vi på ledarskap som är nära verksamheten och består av rektorn Maria Sandström, intendenten Jessica Engqvist och tre biträdande rektorer: Elma Secic på Park Öst och Åby, Elin Toivonen på Vargberget och Sara Svebeck på Nytorp.

Vår ledningsgrupps styrka är bland annat de olika kompetenser som alla förskolorna i området tar vara på.

Organisation

Vår organisation bygger på vår tro på "tillsammanshet". Vi ser att alla personal besitter olika kompetenser. Vi har skapat olika forum för erfarenhetsutbyte och gemensam reflektion.

En måndag varje månad träffas pedagoger från två förskolor för arbetsplatsträffar (APT) som är viktig tid för information, gemensam reflektion och vidareutveckling.

Förskolområdets strategigrupp fungerar som en förlängd ledningsgrupp där pedagoger från områdets förskolor träffas ett par gånger per termin, diskuterar, sätter upp nya mål samt tar beslut gällande våra förskolors utvecklingsområden.

Vi har högt antal förskollärare som har möjlighet att träffas en gång per månad i nätverk och fördjupa sig i förskolans och förskollärares uppdrag.

Barnskötarna har också gemensamma forum för att utbyta tankar, idéer och inspirera samt inspireras.

På varje förskola i vårt område finns en samordnare som har ett övergripande ansvar för att strukturera upp varje dag. Vi har även skapat bra strukturer för husmöten, reflektionsmöten för varje arbetslag samt egen reflektionstid.

Ledning Åby

Rektor
Maria Sandström
maria.a.sandstrom@haninge.se

Biträdande rektor
Elma Secic

08-606 74 42
elma.secic@haninge.se

Intendent
Jessica Engqvist
jessica.engqvist@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 april 2024