Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Föräldrasamverkan

När förskola och hem samarbetar skapar vi de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och lärande. Vårdnadshavare och förskola har ett gemensamt ansvar för barnens vistelse i förskolan.

En pappa , en mamma  och en liten flicka sitter och samtalar med en läkare Foto: Mostphotos

En viktigt dialog mellan vårdnadshavare och förskolan sker dagligen, vid lämning och hämtning. Utöver dessa tillfällen använder vi dessa forum:

Lärplattformen Unikum

Här får du som har barn i Haninge kommuns förskolor information om ditt barns utveckling och lärande. Här kan du även läsa om aktuella händelser med mera.

Tempus

Det här är ett verktyg där du som vårdnadshavare lägger in ditt barns schema, när ditt barn är på förskolan och när barnet är borta. I Tempus checkar förskolan in ditt barn när du lämnar det, och checkar ut ditt barn när du hämtar det.

Utvecklingssamtal – här får du veta mer om ditt barns utveckling

En gång per läsår blir du inbjuden till ett utvecklingssamtal som handlar om ditt barn. I samtalet informerar vi om hur vi tycker att det går för ditt barn i förskolan, hur det utvecklas och lär sig.

På utvecklingssamtalet får du och pedagogen också möjlighet att diskutera hur ni tillsammans kan fortsätta stödja ditt barns utveckling och lärande.

Mer samverkan med dig som vårdnadshavare

Minst en gång om året blir du som vårdnadshavare inbjuden till förskolan. Det kan vara i form av ett kvällsmöte eller öppet hus.

Med dessa möten vill vi att du som vårdnadshavare ska få möjlighet att bli mer delaktiga i aktuella frågor, arbetsuppgifter och olika projekt som ditt barn arbetar med i förskolan.

Vi vill även inspirera dig som vårdnadshavare hur du själv kan bidra med att utveckla ditt barns lärande och utveckling.

Vi passar också på att föra samtal om förskolans uppdrag och mål.

Skolenkäten – här kan du framföra dina synpunkter

Varje förskola skickar regelbundet ut en skolenkät till dig som vårdnadshavare. I skolenkäten får du möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten. Resultaten publiceras på haninge.se och används för att utveckla och förbättra verksamheten.

Våra webbplatser

På förskolans egen webbplats får du information om just din förskolan.

På haninge.se hittar du mer information om Haninge kommuns styrning och även om hur vi följer upp de kommunala förskolornas arbete.

Senast uppdaterad: 23 maj 2018