Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Avdelningen Gul

Vi är en grupp med sexton 1–3-åringar och tre pedagoger. Vi arbetar projektinriktat då barnen i mindre grupper fördjupar sig i olika fenomen.

På avdelningen finns det olika hörnor där barnen får utveckla det enskilda lärandet samt lärande i grupp. Det finns bland annat en matematikhörna, språkhörna, läshörna, vattenhörna och bygg/konstruktionshörna.

Vi har ett ateljérum där barnen får skapa med hjälp av återbruksmaterial, lera, pennor, papper, målarfärg och annat material som behövs för att barnen ska stimuleras på förskolan. På avdelningen finns även ett sinnesrum där vi har olika material som känseltavlor och handskar med olika innehåll som barnen utvecklar olika sinnen med.

Vi följer och dokumenterar barnens lärande i de olika hörnorna. På våra dokumentationstavlor sätter vi upp bilder på barns görande.

Vi arbetar projektinriktat på hela enheten och alla pedagoger arbetar med ett kommungemensamt projekt som heter: "Tillsammans genom vär(l)den" som är en fördjupning och vidareutveckling av "Vär(l)den av möten och "Bygga drömvär(l)den".

Vi arbetar även med hälsonyckeln och fokuserar på måltidspedagogik. Varje månad har vi månadens smakfärg där vi provar på olika frukter, grönsaker och kryddor med en förbestämd färg, t.ex. lila. Vi odlar med barnen, både inne och ute.

kontakt gul

08-606 70 80
072-581 21 76

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023