Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Avdelningen Blå

Avdelningen Blå består av 25 barn i åldrarna 2–5 år. Vi samarbetar mycket med avdelning Rosa. Tillsammans är vi 8 pedagoger.

Barngruppen är delad i 2 grupper, det äldsta barnen ingår i den utökade uteverksamheten. Den gruppen har en stor del av sin verksamhet utomhus.

På avdelningen har vi olika lärmiljöer som fokuserar på utforskande och upplevelser med de olika sinnena. Olika hörnor där barnen kan mötas så att lärande kan ske kooperativt och ämnesöverskridande. Vi jobbar med det digitala på barnens nivå genom att bland annat projicera fram olika lärmiljöer. Det finns en ateljéer med möjlighet till många olika typer av skapande.

På hela enheten arbetar vi utifrån ett projektinriktat arbetssätt. Enheten arbetar även med ett kommungemensamt projekt som heter: Tillsammans genom vär(l)den.

Varje dag möter barnen olika aktiviteter i våra miljöer, tex: Matematik, språk & bygg& konstruktion. Avdelningarna har ett gemensamt projekt i naturen, där barnen får utforska med alla sina sinnen efter deras olika intressen i vår närmiljö genom.

Vi arbetar även med Hälsosnyckel och fokuserar på måltidspedagogik. Vi har ”Månadens smakfärg” där vi utforskar olika grönsaker/frukter på olika sätt utifrån en färg. Vi odlar även med barnen, både inne och ute.

kontakt blå

08-606 48 63
072-581 20 34

Senast uppdaterad: 17 november 2023